**  GÖLE  **       
   Tarihi :

   Göle, Küçük Ardahan Sancağı adıyla 1551’de Erzurum’a 1579’da Kars eyaletine bağlanmıştır.1830’da merkezi Dedeşen köyü olarak Çıldır sancağına,1866’da nahiye olarak Ardahan    kazasına bağlanmıştır.1878’de Rus işgalinden sonra kaza merkezi Merdinik köyü (şimdiki ilçe merkezi)olmuştur  30 Eylül 1920’de Rus işgalinden kurtulan Göle ilçe merkezinde Belediye teşkilatı 1926’da kurulmuştur.Son olarak ilçemiz 27.05.1992 tarihinde 3806 sayılı kanun ile Ardahan iline bağlanmıştır.
   Coğrafi Yapısı :
         İlçenin yüzölçümü 1420 km2’dir.denizden yüksekliği 2030 m’dir.Arazinin %80’i orman örtüsü ile, diğer kısımları çayır ve mera ile kaplıdır. Kışları uzun ve sert, yaz mevsimi ise çok kısa ve kuraktır. Güneyinde Allahuekber dağları, kuzeyinde Ardahan, doğusunda Kars, batısında Erzurum ile komşudur.
   Nüfusu  :
          2000 yılı nüfus sayımına göre merkezde 10611, köylerde 28693 kişi olmak üzere toplam nüfusu 39304’tür. İlçemizde 53 köy vardır.Belediyesi olan sadece Köprülü beldesidir.Bunun dışında nüfusu kalabalık olan köyler; Senemoğlu (1338), Samandöken (1171)’dir.
   İdari Yapısı :
          Göle ilçesi bir ilçe belediyesi, dört mahalle, bir adet belde belediyesi ve 53 köyden ibarettir. Oba ve benzeri yerleşim birimleri yoktur.
   Sosyal Yapı :
   Eğitim          :
          Göle ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir genel lise, bir Kız Meslek Lisesi birde Çok Programlı Lise olmak üzere üç ortaöğretim kurumu, 4’ü merkezde 53’ü köylerde olmak üzere 57 ilköğretim kurumu bulunmaktadır. Bu ilköğretim okullarından Çayırbaşı, Senemoğlu, Ağılyolu, Koyunlu, Kuytuca, Kayaaltı, Çardaklı, Samandöken, balçeşme, Köprülü olmak üzere 10 köyümüzde 8 yıllık kesintisiz eğitim verilebilmektedir.Diğer 43 köyümüzde ise 5 yıllık eğitim verilebilmektedir.2001-2002 eğitim ve öğretim  yılında Ortaöğretim okullarında 627, ilköğretimde ise 7928 öğrenci eğitim görmektedir.
   Kültür :
          Göle ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde her yıl makine-nakış, bilgisayar,halı, halk oyunları, kalorifer ateşçiliği, trikotaj ve giyim dallarında kurslar açılmaktadır.İlçe merkezinde bir halk kütüphanesi bulunmaktadır.Ayrıca çeşitli özel teşebbüslerin oluşturduğu İnternet Cafeleri vardır.Yine ilçe merkezinde Göle öğretmen evi hizmet vermektedir.
2002’de yedincisi düzenlenmiş olan ve her yıl temmuz ayının ilk haftası düzenlenmesi planlanan Göle Ulusal Kaşar Festivali sosyal ve kültürel hayata ayrıca bir canlılık katmaktadır.
   Sağlık :
İlçemizde 30 yataklı Devlet hastanesi 42 personeli ile hizmet vermektedir.Göle merkez Sağlık Ocağında da 18 personeli ile hizmet vermektedir.Merkez Sağlık Ocağına bağlı olarak Ağılyolu köyü Sağlık Ocağında 1, Dedeşen Sağlık ocağında 3, Köprülü Belediyesi Sağlık Ocağında ise 4 personel olmak üzere toplam 10 personel ile hizmet vermektedir.11 Sağlık evi personel yetersizliğinden kapalı durumdadır.
    Turizm :
         İlçemiz turizm açısından önemli potansiyele sahip olup yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek görülmeye değer tarihi eserler bulunmaktır.Bunlar; Dedeşen köyünde türbe, cami, kümbet, Kalecik köyünde Kalecik köyü kalesi gibi tarihi eserlerin yanı sıra esrlerin bir kısmıda Kars müzesinde sergilenmektedir.
   Ekonomik Yapı :
         İlçe ekonomisi hayvancılığa dayanmaktadır.Hayvan besiciliği ve mandıracılığı olmak üzere iki kısımda gerçekleştirilmektedir.Ayrıca arpa, buğday, yulaf, patates ekimi yapılmaktadır.Büyükbaş hayvancılığın yanı sıra tavuk, hindi, kaz, ördek gibi kümes hayvanları da yetiştirilmektedir.2002 yılı itibariyle bölgede 101.154 adet tavuk, kaz, gibi kanatlı hayvan, 67.320 sığır, 19.003 adet küçük baş, 237 adet manda vardır. 

 yeşil GÖLE
 
Köyler Hakında Bilgi icin Haritadaki  (o) tıklayınız