Arıcılık.:Göle ve köylerinde zengin flora yapısı ve geniş çayır-mera alanları. Arıcılık konusunda
önemli potansiyele sahiptir genelde geniş tarla ve merası olan Göle yapılan araştırmalara göre 600
ün üzerinde bitki çeşidinin bulunduğu görülmüştür.Arıcılığın Potansiyeli incelendiğinde mevcut
arı sayısının ve bal üretiminin artırabileceği görülmüş Nektar ve polen açısından zengin çiçek florası
 arıların beslenmesi icin çeşitli bitki örtüsü zenginliğine sahiptir.genelde yörede
 Dünya da yetiştirilen 4 önemli arı ırkından biri Kafkas ırkı Arı yöremizde yetiştirilmektedir .
Tarım ve Köy işleri bakanlığınca Kafkas arsının bölgemizde yetiştirilmesini ve genel merkezi
olarak belirtmiştir.

 Baldaki Şifa.. (Geniş Bilgi)   Maden Suyu'nun  Faydaları  Bal ve Tarcın ın Faydası

KAŞAR PEYNİRİ
Göle'da değişik kapasitelerdeki süt işletmelerinde imal edilerek yurdun dört bir yanına ihraç edilen kaşar peyniri ilcemizin sembolü haline gelmiştir.  İlcemizde süt üretiminin önemli bir bölümü kaşar peyniri yapımında kullanılmakta ve yöre halkı için önemli bir gelir kaynağı olmaktadır. İlcemizde üretilen kaşar peynirinin ortalama %80'i il dışına satılmaktadır. 2002 yılı içerisinde  il genelinde toplam 3600 ton civarında kaşar peyniri üretilmiştir.Yüksek kaliteli protein, kalsiyum, riboflavin ve A vitamini yönünden son derece zengin olan Gölenin  kaşar peyniri kalite, lezzet ve dayanıklılık olarak kendine has özellikler taşımaktadır. Göle kaşarına bu özellikleri sağlayan olgu, yapımında kullanılan süt ile ilgilidir.
Göle kaşar peynirinin yapımında dışarıdan herhangi bir ham madde (süt tozu, krema, konsantre süt vs.) ilavesi yapılmamakta, tamamen kaynağından ve birinci elden alınmış taze sütler kullanılmaktadır. Bölge hayvancılığı tamamen doğal şartlarda yapıldığından sütün bileşimini birinci dereceden ilgilendiren yem materyalleri de tamamen doğal vejetasyondur. Hayvan beslenmesinde sanayi atıkları kullanılmamaktadır. Sütün bileşimini etkileyen antibiyotik türü ilaçların hayvanlarda kullanılmaması sütte kalıntı oluşturmasını engellemektedir.

Bu nedenle Göle kaşar peyniri; yapımında kullanılan sütün tamamen doğal çayır ve mera otları ile beslenen ineklerden alınması, sadece inek sütünün kullanılması, yöreye has bitki florasının sağlamış olduğu mineral madde yüksekliği, A vitaminince zengin oluşu gibi temel nedenlerden dolayı kendine has koku, lezzet ve yapım tekniklerinden kaynaklanan dayanıklılığa sahiptir.
Göle kaşar peynirinde kuru maddenin içermiş olduğu yağ oranı TSE'nin belirlemiş olduğu oranların üzerindedir. Göle kaşarı tam yağlı peynir olup, 100 gram kuru maddesinde normal standardı olan 45 gramdan daha fazla yağ içermektedir
 


Kubilaybey Mahallesinden görunüm
Gölede Mandra Yapılanmasında görünüm

Geleneksel Göle Ulusl Kaşar Festivalinden Görüntüler........7 Temmuz başlar................
 

Göle de  Unutulamayan Anılar
 

Çıktım dağlarıma seyran eyledim

Göle'nin üstüne türkü söyledim

lvaşa çeçili sarıp da yedim

Ağustosta kalın kazaklar giydim

merdinik göle'nin yazına kurban

 

Çıktım yaylasına nahir yayladım

gero'nun suyunda kebap yelledim

kömür babasında dua eyledim

acısu başında çaldım söyledim

Merdinlik göle'nin suyuna kurban

 

kilim ısmarladım toptaş köyüne

elleri kınalı çilli geline

seksenyedi tenmuz düştü fikrime

kelpikor topaşı'ın yoluna kurban

 

soğuktur kışları olur cefası

bahar gelir olur çiçek tarlası

Göle'nin dağları meşe ağacı

ellialtı pare köyü bucağı

merdinlik göle'nin köyüne kurban

 

söz müzik korkmaz  

Göle Orman köylerinin halen daha ulasım ve ihtiyaci
gerektiren erzaklarını taşımak icin kulandığı
arabalar bir görüntü.

Kömur BABA.GöleAkşar(Kosor) arasında
Göle'nin 2 km batısında yeralan yakın tarihlere ait bir türbedir  Kömür Baba olarak tanınan zat
Cevrede tanınmıs ve sevilmiş bir kişidir. Tanıyan ve bilen ler türbeye gelerek
adak diler mum yakarlar
.

 


Göle 100.yıl lisesi Belirli Dönem Göle ve köyler ögrencilerine hizmet vermiş şimdi ise deprem dolayısıyla Yeni lise yapılmıştır Gelecegin büyük adamları yeni okulda eğitim görmrktedirler


 

           
 
Yeni lise.. Moderin ve Şık.


GÖLE TOKİ Taplu konutları   ...............