Yenidemirkapı

Bugün Yenidemirkapı Köyü’nde tarihte Göktürk İmparatorluğu'na bağlı Kimek Boylar Federasyonu 'nun bir üyesi olan
Çabak Boyu ' nun torunları yaşamaktadır.Göktürkler'in yıkılmasının ardından Kimek Boylar Birliği Türgeş'lere bağlanmış,
Türgeş hakimiyetinin zayıflaması ile de bir müddet bağımsız bir devlet olarak egemenliklerini sürdürmüşlerdir.
Kimek Federasyonu’nu oluşturan boylar arasında siyasi birlik uzun süreli sağlanamamış olup boylar zamanla
değişik bölgelere yayılmışlardır. Çabak Boyu bugünkü Gürcistan ’ın kuzey batısına doğru ilerlemiştir ve bu alana
yerleşmiştir.Bu bölge Önce Büyük İran İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş İran İmparatorluğunun zayıflamasıyla
da Azerbaycan Hanlıkları Dönemi başlamıştır.Bölgeye hakim olmak isteyen İran ve Rusya arasındaki mücadele
Rusyanın galibiyeti ile sonuçlanmıştır.1813 yılında Gülistan ve 1828 yılında Türkmençay Antlaşması'larının ardından
Revan ve Nahçivan Bölgeleri Rus Hakimiyetine girmiş, Bölgede yaşayan Türk nufus Rus baskısı sebebi ile aralıklarla
bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştır.Rusyanın bölgedeki Müslüman Türk nufusu göçe zorlayan politikaları
1870 li yıllarda iyice sertleşmiştir. Gürcistan'ın Kuzeybatı 'sında bulunan Çabaklı Göl bölgesinde yaşayan
Terekeme Türkleri’nin bir kolu olan Çabak Boyu, 1877-1878 tarihleri arasında yapılan 93 Harbi olarak da bilinen
Osmanlı - Rus savaşı öncesinde , Ardahan’a göç etmiştir. Bugün Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı
Yenidemirkapı köyü olarak bilinen bölgeye yerleşmişlerdir, daha sonra bu gruba bağlı bir kol ayrılarak,
Alagöz köyüne yerleşmiştir.

Yenidemirkapı isminin kökenlerine dair bölgede en yaygın anlatılan efsane ise şu şekildedir.
Kur'an-ı Kerim 'de Ye'cüc ve Me'cüc ismiyle geçen yıkıcı ve zalim kabilelerre karşı, mazlum halkı korumak için
Zülkarneyn Demir Kapı denilen yerde kapıları sağlam demirden surlar yaptırarak Ye'cüc ve Me'cüc kaviminin
Batı'ya geçmesini engellemek istemiş.Yapılan bu surların girişindeki demir kapının diğer bir adı ile çor kapısının güvenliğinden,
 Göktürk Devletinin Batı uç akıncı beyliklerinden biri olan Çabak Beyliği'ni sorumlu kılmıştır.
Osmanlı’nın Rusya ile sınırı olan göç ettikleri bu yeni bölgeye de bu efsanenin etkisi ile Yenidemirkapı demişlerdir.

KÜLTÜRÜ :

Fevkalede zengin bir halk edebiyatına sahiptirler.İçlerinde düzgün ve olgun bir ifade ile saatlerce ve hatta
 günlerce masal ve hikaye söyleyenler mevcuttur.Eski ve yeni birçok halk aşık ve şairi vardır.
Muhtelif zamanlarda yetişmiş ve bu ağızda şarkı ve şiirler yazmış olan bir çok Halk ozanı tespit edilmiştir.
Köyü oluşturan Cabak Boyu ile ilgili pek çok efsane mevcuttur. Mahalli kahramanları olan
Hüseyin Bey'le ilgili halk hikayeleri bulunmaktadır. Zengin bir yöresel mutfağa sahiptirler.Meşhur yemekleri : "Hangel,Feselli,Fetir,Lalanga,Velbak, Bozbaş,Kayganak,Haşıl,Helva,Kaymak Helvası,Erişte Pilavı ,Erişte Çorbası,Katmer,Kete,Nezik,Kuymak,Hasuda,Pişi, Mafiş,Lokma,Piti,Kesme Aşı olarak terekeme
lehçesiyle adlandırılır.

Coğrafya

Ardahan iline 56 km, Göle ilçesine 12 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır.
Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. [[Sağlık ocağı vardir dr yoktur ].
 Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.
Köy genelinde eğitim seviyesi cok yüksektir.