Yeniköy

Tarihi

Köyün eski adı Gaznefer'dir gaznefer eskiden gaz lambası yaktıkları için adını gaznefer koymuşlardır.
Başka bir rivayete göre ise asker anlamına gelen nefer sözcüğüyle gazi kelimesinin birleşimi olan gazinefer
birleşik kelimesinden türemiştir.Köy yöreye Horasan Musul üzerinden gelen Alevi-Türkmen "BAYAT"
aşiretinden insanların gelerek yerleşmesiyle,Kalecik ve Yeniköy köylerini kurmuşlardır.Bayat aşireti
Fizuli Sultan gibi insanları bağrından çıkartmış ve yine Nesimileri çıkartmış Ehlibeyte gönülden bağlı kadim bir
Türkmen aşiretidir.ilçemizde Kalecik Yeniköy ve uğurtaşı köylerimiz tamamen bu aşiretten insanlardan oluşmaktadır.
Türkmen-Alevi İslam anlayışına bağlı köylerdir.

Kültür

Köyde düğünler üç gün sürmektedir. Alevi inancına sahip bir köydür. Köyde Cem Evi yoktur.
Yemeklerinden; kesme aşı, hanger, kuymak, ekmekaşı, tırta, pişi, katmer meşhurdur.
Ozan Zeynel Çınar adında ünlü bir halk ozanı vardır.

Coğrafya

Ardahan iline 43 km., Göle ilçesine 38 km. uzaklıktadır.Köyden Kura nehri geçmektedir.
Üzerinde tarihi bir köprü bulunmaktadır. Ancak köprü bahar aylarında Kura nehrindeki buzların çözülmesi sonucu tahrip olmuştur.Köy iki tepe arasında ormanlık alan içinde bulunmaktadır.Yazın 2 ay süre ile yaylaya çıkılmaktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Kışı, altı ay karla kaplıdır.
Köyün akarsularında Alabalık ve Mirza balığı başta olmak üzere birçok tatlı su balığı bulunmaktadır.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa ve ormancılığa dayalıdır.