Uğurtaşı

Tarihi

Kür irmağı başları bölgesi,çağımızdan 3000 yıl önce Kafkasların kuzeyinden Kür-ArasÇoruh ırmağı
boylarına yerleşen SAKA (İSKİT) adlı atlı göçebe Türklerin Gögar Boyunun yerleştiği bir yurttur
İlimiz yaklaşık 3000 yıllık bir tarihe sahiptir.Tarihi Urartulara uzanır.M.O. 680 yılında SAKA
Türkleri tarafından zapt edilmiş,500 yılı sakaların hakimiyetinde kaldıktan sonra Pars’ların
Himmer’lerin istilasına uğramış ve M.S. 628 yılında Hazar Türklerinin bir kolu olan ARDA
boyunun eline geçerek ARDAHAN adını almıştır.Bu nedenle köyümüzde sık olmasada tarihi
eser kalıntılarına rastlanılmıştır.Daha sonra Bizans’lıların işgaline uğrayan Ardahan ve yöresi,
M.S. 1068 yılında Alparslan tarafından fetih edilerek Selçukluların egemenliğine girmiştir.
Daha sonra Gürcü ve Moğolların egemenliğine geçen Ardahan Kanuni Sultan Süleyman tarafından
Osmanlı İmparatorluğuna dahil edilmiştir.1876-1877 Osmanlı-Rus savaşı sonunda savaş tazminatı olarak
Kars ve Batum ile birlikte 18 Temmuz 1878 Berlin Anlaşması ile Ruslara bırakılan Ardahan,1918 Mondros
Mütarekesi sonunda Ordumuzun çekilmesiyle Ermeni ve Gürcülerin istilasına maruz kalmıştır.30 Kasım 1918
 tarihinde Ardahan’da kurulan Milli Şura Hükümeti tarafından Mondros
Mütarekesi şartları reddedilmiş,bu şura hareketi Kurtuluş Savaşımızla bütünleşerek,
Kazım KARABEKİR Paşa ve Halit Paşa komutasındaki Ordumuz tarafından 23 Şubat 1921
tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. köyümüzde bu tarihte düşman işgalinden kurtarılmıştır.
Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle.. Daha önce ermeni köyü olduğu ve burda ki, kalan kiliselerin
onların ibadet yerleri olduğu biliniyor.Köyün eski adını kandil,ağkilise, mezarlık ve sırtlar bölgesinde virane
 halde bulunan (4) tane kiliseden aldığı bilinmektedir. Ermenilerin boşalttığı köyü 93 Rus harbi diye adlandırılan
1900 Lü yıllarda Gürcistanın Başkenti Tiflise Bağlı Marneuli İlçesi Büyük Kızıl Hacılı ve civar köylerinden gelen
bir kaç sülalenin gelip köye yerleştiği ve köyün yeniden kurucuları olduğu biliniyor...

Kültür

Köyün gelenek,ve görenekleri Terekeme kültürü yaşanmaktadır neşeli güzel eğlenceli şakacı insanları vardır..
. köyde yoğun olarak terekeme yemekleri yapılır.. herre çorbası haşıl, hangel,kazlı bulgurm pilavı.. saç kavurma
gibi yemekleri vardır.Pişi..Katmer..kete..kesme çorbası ve kaz eti Vs..

Coğrafya

Köyün coğrafi konumu; 41°36’13” kuzey, 40°45’24” güney enlemleri ve 42°25’43” batı, 43°29’17”
doğu boylamları arasında 1829 m. Rakımda, Doğu Anadolu’muzun Kuzeydoğusunda yer alan bir köydür.
Kenarından Kura nehrinin geçtiği yerde kurulmuştur.Yıllık ortalama yağış miktarı 500 mm. civarındadır.
Köyümüz Ardahan iline 41 km, Göle ilçesine 28 km uzaklıktadır.dağlık ve ormanlık bir yapıya sahiptir

İklim

Köyün iklimi, Karasal iklimi etki alanı içerisindedir.Kışın karın çok yağması nedeniğle çok soğuktur.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. az bir miktarda ormandan gelir elde edilmektedir..

Altyapı bilgileri

Köde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır.Kanalizasyon şebekesi yoktur.
 Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı binası vardır ve sağlık evi yoktur.
Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol stabilize olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.