Kuytuca

Tarihi

Günümüzde Gürcistan sınırları içinde bulunan Ahıska bölgesinden göç eden 7 aile tarafından kurulmuştur.
 Daha sonra köye gelen  getirilen diğer ailelerle birlikte günümüzdeki Kuytuca köyü oluşmuştur.

Tarihi bilgilerle ilgili net veriler elimizde bulunmamakla beraber; bu 7 ailenin 1800 ‘lü yılların başında göç
ettiği tahmin edilmektedir. Bu 7 aile Kürt olup aşağıdaki ailelerden oluşmaktaydı;

1-Süleyman Zonco (Bugünkü Karataş ailesi) 2-Ferhat Dawdi ( Bugünkü karadag ailesi) 3-Piro
(Bugünkü Karagülle ailesi) 4-Osman Haci (Bugünkü Kılıç ailesi) 5-Edoler (Bugünkü Yılmaz ailesi)
6-Cemaller (Bugünkü Tatli ailesi) 7-Deqo-Pıstane (Bugünkü Karagöz ailesi).

Bu 7 ailenin göç edişleri ile ilgili bilgiler kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.
Ahıskadan göç eden bu aileler önce bugünkü Erzurum-Oltu sınırları içinde yer alan; ISRAIL DÜZÜ
olarak adlandırılan bölgeye yerleşmişlerdir; halk arasında Qere Kont (Kara Otak )
olarak bilinen otaklarıyla o bölgede yaşamaya başlamışlardır. Bölgede yaşayan Kara Cıbo adlı ağa ile
7 aile arasında bir nedenle meydana gelen kavgada; karşı taraftan (Kara Cıbo tarafından) 2 kişi öldürülmüştür.
Bu 7 aile içinde yaş itibari ile büyük olan Ferhat Ağadır. Bu kavgadan sonra; Ferhat Dawdi ile Zonco
önderliğinde 7 aile İsrail Düzünde düşmanlık yüzünden huzurlu yaşayamayacaklarını düşünerek o bölgeden
göç etmek zorunda kalmışlardır.

Israil düzünden çıkıp güvenle konaklayacakları ve hayvanları açısından en uygun yer olarak eskiden
 Şeqe Quli olarak adlandırılan (günümüzde Kurt deresi olarak adlandırılmakta; Kuytuca ile
Altınbulak köyü arasında bulunan bölgedir) bölgeye gelmişlerdir. Şeqe Quli’nin bir Ermeni yerleşim birimi ve
 bilinmeyen bir nedenden dolayı terk edilmiş virane bir köy olduğu bilinmektedir. Bu 7 aile bugünkü
Şeki’nin Çatak deresi ve bölgesini hayvanları için uygun yer olarak görmüşlerdir. Günümüzde
Köy Merkezi olarak adlandırılan ve hala 7 ailenin yoğunlukta yaşadığı bölgeyi iskan yeri olarak seçmişlerdir.
Önce Otaklarıyla yaşamaya başlayıp; daha sonra tamamen yerleşik yaşama geçmişlerdir.
Ayrıca, köyümüz eskiden Bey Yurdu olarak adlandırılan ve bölgedeki en güzel yaylalardan birine sahiptir.
Yaylamız köyden yaklaşık 5 km mesafede olup coğrafi olarak rakımı köyden yüksek olan bir
Plato üzerinde kurulmuştur.

Tarihte 93 Harbi olarak adlandırılan 1877 Osmanlı-Rus savaşı sürecinde; 93 Tapuları olarak adlandırılan tapular
Süleyman Zonco ve Piro ailelerinin üzerine kayıtlı olup günümüzde arşivlerde mevcuttur.
Bu tarihi Tapular; Şeki Köyünün o tarihten daha önce kurulduğunu kanıtlamaktadır.

Köy tamamen yerleşik düzene geçtikten sonra bu 7 ailenin dışındaki diğer aileler getirilmiş veya daha
sonradan yerleşmişlerdir. Bu ailelerden Memko ailesini (Özen ailesi) Piro getirmiştir.
Moşe ailesini (Günümüzdeki Aslan ailesi) Haci Osman getirmiştir. Kırık (Karayılan ailesi), Qazo
 (Şeker Ailesi) ve Koppo aileleri (Karabacak ailesi) kendiliğinden köye gelmişlerdir.
Kamil Bekir ailesi (Karapaça ailesi) Kürt Demirkapı olarak adlandırılan köyden gelip yerleşmiştir.
 Diğer aileler Muhacir aileler olarak köyde bilinmekte olup Ali Tavşan ailesi Bayburt’tan gelmiştir;
 Moro ailesi (Lale ailesi) Muş-Bulanıktan; Ömer Morkoç ailesinin (Morkoç ailesi) geldiği yer tam olarak
bilinmemektedir; ve son aile Hevşoler olarak bilinen (Balcı ailesi) köye gelip yerleşmiştir.

Köyün ana dili Kürtçe olup köy ismi Şeki olarak kabul edilmiştir. Daha sonra köy ismi
T.C. tarafından Kuytuca olarak değiştirilmiştir. Göç nedeni ile şu an günümüzdeki hane sayısı 170 dir.
Şeki köyü devamlı olarak göç vermektedir; en yoğun göç edilen iller İstanbul, Manisa, Izmir, Ankara dır.
Bunun yanında diğer illere de göç vermiştir