KÖPRÜLÜ BELDESİ

 BeldeninTarihçesi:     
Beldemizin tarihçesi, Göle İlçesinin tarihçesi ile birlikte anılabilecek kadar eskidir.30 Eylül 1920
tarihinde Rus işgalinden kurtulan Korevenk (Köprülü), 1962 yılına kadar Korevenk adıyla anılmıştır.
1962 yılında köylerin eski adı değiştirilmiştir.Korevenk köyü, köyün ortasından geçen derenin üzeride
bulunan tahta köprüden dolayı “Köprülü” adını almıştır.
Köyün eski adı Korevenk ise, “Kuruhevenk” adından gelmektedir.Kuruhevenk her türlü nebat
anlamındadır.Köyün yaşlıları ile yapmış olduğum görüşmede, köyün batısında bulunan
Tekçam mevkisinde elma ve  vişne  ağaçları bulunmaktaymış;Kuruhevenk isminin buradan
kaldığı söyleniyor.Köye ilk gelen kişi Kerim Ağa’ dır.Kerim Ağa buraya Yozgat’ın Sorgun ilçesinin
Ağbucak köyünden gelmiştir.Köprülüye ikameti sağlayan bu kişi tekrar eski yurduna dönmüştür.
Köyde Kerim Ağa’dan sonra gelen sülaleler Hemo, Temo, Memi, Hüsno, Purto, Şehik,
Karahasanlar, Değirmenciler, Beki, Bekiler vs. buraya yerleşmişlerdir.
1969 yılında köyün nüfusu artış gösterdiğinden bir  imza kampanyası düzenlenmiş ve köy
Belediye(Belde) teşkilatı olmasına 1972 yılında karar verilmiştir.Köprülü Beldesi şu anda
Göle İlçesi’nin tek Beldesidir.
Coğrafi Yapısı:
Doğusunda:Serinçayır Köyü, Samandöken Köyü.
Batısında    :Erzurum’un Olur İlçesi’nin Köyleri.
Kuzeyinde  :Kuzupınar Köyü, Dedeşen Köyü.
Güneyinde  :Erzurum’un Şenkaya İlçesi’nin Yoğurtçular(Tetirkoş)Köyü ile çevrilmiştir.
Beldenin deniz seviyesinden yüksekliği 2100m.’dir. Arazinin % 70’i çayır ve mera, % 30’u ormandır.
Nüfusu:
2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre beldenin nüfusu 2442 kişidir.Beldede yer alan hane sayısı 350’dir.
Beldeden yaklaşık olarak 5000 kişi değişik zamanlarda İstanbul’a göç edip orada yaşamını devam
ettirmektedir.
Ulaşım:
Beldenin Göle’ye olan uzaklığı 25 km’dir.Ulaşım stabilize yoldan sağlanmaktadır.İlçeye gidişler belediyenin
otobüsü, 2 özel minibüs,7-8 özel taksi, tarımda kullanılan 70 civarında traktörle sağlanmaktadır.
Belediyeye ait 1 kepçe, 1 itfaiye arabası, 1 kamyon, 1 tarktör ve Belediye Başkanı’na tahsis edilen
2 adet özel otomobil  vardır.
Sosyal Yapı:
Beldede, Karakol, Sağlık Ocağı, Belediye Binası, TEK, İlköğretim Okulu,Çok Programlı Lise, bulunmaktadır.
Belde halkı kendi imkanlarıyla Beldeye yakışır bir şekilde evler inşa etmektedirler.Bu evler tam daire olarak
planlanmaktadır.Beldede,kahvehane kültürü hakimdir.
Eğitim:
Çok Programlı Lise ve İlköğretim Okulu mevcuttur.
İlköğretim Okulu,1930 yılında Cami Medresesi’nde 3 sınıflı olarak açılmıştır.1933’te 5 sınıflı ilkokul;
1974’te Orta okul açılmıştır.1978-1979 öğretim yıllarında 8 yıllık İlköğretim olarak hizmetine devam etmiştir.
İlköğretim için yeni bina 2001 tarihinde hizmete açılmıştır.Bu okula çevrede yer alan Durançam Köyü,
Günorta Köyü , Dedeşen Köyü, Serinçayır Köyü kendi imkanlarıyla öğrencilerini  göndermektedirler.
Bu öğrencilerin toplam sayısı 120’dır.İlköğretim okulunda toplam 270 öğrenci bulunmaktadır.
Çok Programlı Lise’de 90 öğrenci bulunmaktadır ve adı geçen köylerden bu okula öğrenci gelmektedir.
Her iki okulda da Okul Koruma Derneği ve Okul Aile Birliği bulunmaktadır.
Yayla Şenlikleri:
Beldenin 2000 yılında “Köprülü Beldesi  CANİBEK YAYLA Şenlikleri Derneği” İstanbul Esenyurt Bölgesi’
nde faaliyetlerini sürdürmektedir.Dernek, köy camisine kalörifer ve morg yapılması konusunda  katkıda

bulunmuştur.Dernekte buna benzer faaliyetler sürdürülmektedir.Her yıl CANİBEK YAYLASI’nın şenlikleri
Temmuz ayının ilk haftasında 2 gün olarak düzenlenmektedir.CANİBEK YAYLASI mis kokulu orman havası,
güzel çiçekleri,acı suyu(maden suyu),yayla inişinin kaymaklı gevrekleri, yufka ekmeği,katmeri ve hele hele
de Köprülü Çağ Kebabı ile meşhurdur.Ayrıca Köprülü Beldesinin doğal Kaplıcası’da meşhurdur.
Gelenek Görenekleri:
Beldede her yıl yayla döneminde düğünler ve sünnet törenleri yapılamaktadır.Belde halkı geçmişten gelen
örf ve adetlerini sürdürmektedir.Düğün, nişan, sünnet ve cenaze törenlerinde belde halkı büyük bir
yardımlaşma örneği göstermektedir.Belde de yavaş yavaş başlık parası olayı ortadan kalkmaktadır.
Yayla şenliklerinde ve düğünlerde İlköğretim Okulu’nun  ve Çok Programlı Lise’nin oyun ekipleri
yöresel giysileriyle yöresel oyunları sergilemektedirler.Beldenin genç erkekleri ve kızları düğün ve şenliklere
renk katmaktadırlar.
Geçim Kayanağı:
Belde halkı  tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır.Beldenin sakinlerinin büyük bir kısmı (% 95’i)
hayvancılıkla uğraştığından hayvanların sütünden etinden yararlanmaktadır.Dana ve tosundan yöre
halkı büyük gelir elde etmektedir.Refah düzeyi beldede gayet iyidir.

Hazırlayan
Asım KARAKILIÇ
Köprülü İlköğretim Okulu Müdürü