Kücük Boğatepe


         
proje calısmaları hakında bilgiler..

 

{     Kars ilinin kuzeybatısında yer alan ve il merkezine yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan
Boğatepe köyünde gerçekleştirilmektedir.

{     BTC ham petrol boru hattı 1 nolu IPT basınç istasyonu proje alanı sahasındadır.

{     Köyde geçim hayvancılık, süt ve süt ürünleri üzerinedir. 3200 civarında büyükbaş hayvan köyde mevcuttur.

{     Aynı zamanda 6 adet ruhsatlı mandıra bulunmaktadır, bunlardan iki tanesi gravyer üretim imalathanesi olup,
Türkiye’de geleneksel anlamda üretim yapan tek mandıralardır.

 

 1. Her haneden en az bir kişinin çevre ve doğaya karşı bilinçlenmesi sağlanmıştır.
 2. Boğatepe florası, bitki üretimi ve değerlendirilmesi konusunda 40 kişiye eğitim verilmiştir.
 3. Bitki ön işleme atölyesinin hazır hale getirilmiştir.
 4. Tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirilmesi ve bunlardan gelir elde edilmesiyle ilgili eğitim verilmiştir.
 5. Baskı altındaki ekonomik değeri olmayan türlerde tohum çoğaltılmasıyla gen kaynaklarının korunması sağlanmıştır.
 6. Şifalı ve aromatik ekonomik değeri olan türlerin kültür tarımının yapılacağı 36 adet “bitki yaşam bahçeleri”
  oluşturulmuştur.
 7. Projenin sonucunda; biyoçeşitliliğin korunup geliştirerek, bu biyoçeşitliliğin ekonomik sürdürülebilirliği sağlanmış
  ve yöre halkında çevre bilinci yaratılmıştır. Bununla birlikte; makro anlamda iyi bir sürdürülebilirlik örneği
  oluşturulmuştur.
 8. Proje sonucunda başta köy kadınları olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi konusunda
  köy halkı bilinçlendirilmiş ve ek gelir sağlanmıştır.
 9. Çevre köy olan Küçük Boğatepe’den 8 aile ve Karatavuk köyünden 1 aile proje faaliyetlerine katılmış,
 10. Proje yerel ve ulusal basında yer almış,
 11. Dernek üyelerinin, özellikle kadınların köy dışındaki dünya ile iletişimlerinde gelişme sağlanmış,
 12. Köylüler arasında birlikte çalışma ve kolektif iş yapma duygusu gelişmiş,
 13. Kente göç etmiş köylüler ile köydekiler arasında iletişim projemiz sayesinde güçlenmiştir.

 

•         Tüm köy halkında; özellikle kadın ve çocuklarda çevre bilinci gelişmiş ve bu bilinç köy halkı için bir yaşam
biçimi olmuştur.

•         Boğatepe köylüleri için biyoçeşitliliğin, sadece hayvan yemi kullanımı amaçlı olmadığı, bunun yanında tıbbi
faydaları olduğu görülmüş ve bununla bilikte ekonomiye katkısı olacağı anlaşılmıştır.

•         Kadınların kendine güveni ve kendini ifade etme duygusu artmıştır.

•         Sağlıklı yaşamın yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiği bilincine varılmıştır.

•         Köy halkı yerel değerlerinin ve zenginliğinin farkına varmış ve bu zenginliği sahiplenme duygusu gelişmiştir.

•         Boğatepe köylülerinde üretmeden tüketilemeyeceği bilinci gelişmiştir.

Kaynak  İnt.